મરીઝ ના બેહતરીન શેર 9


આ જગતમાં પ્રેમીઓ એવા પણ આવી જાય છે,

જે વચન દેતા નથી તેયે નભાવી જાય છે઼

 ***

એકાદ હો તો એને છુપાવી શકું ‘મરીઝ’,

આ પ્રેમ છે ને એના પુરાવા હજાર છે

 ***

એણે આપી તો ક્ષમા એ રીતે

કંઈ જ સૂઝી નહીં સજા જાણે

 ***

એનાથી તો સરસ તારી અવહેલના હતી

આ તારી આંખમાં જે ગલત આવકાર છે

 ***

એવી તો બેદિલીથી મને માફ ના કરો,

હું ખુદ કહી ઉઠું કે સજા હોવી જોઈએ !

 ***

એવો ડરી ડરીને હું જન્નત તરફ ગયો,

જાણે કે એની ભૂલ થઈ છે હિસાબમાં

 ***

કંઈક વેળા કંઈક મુદ્દતને કશી માની નથી,

કોઈ વેળા એક પળને જિંદગી સમજી લીધી

 ***

કંઈ પણ નથી લખાણ, છતાં ભૂલ નીકળી

કેવી વિચિત્ર પ્રેમની કોરી કિતાબ છે !

 ***

કેવો ખુદા મળ્યો છે, ભલા શું કહું, મરીઝ

પોતે ન દે, બીજા કને માગવા ન દે

 ***

ગગનમાં આ જગા ખાલી નથી, એમાં લપાયા છે,

ચમકવાની રજા મળતી નથી જે આફતાબોને

 ***

ચાલો કે ગતિની જ મજા લઈએ, કે અમને

મંજિલ ન રહી યાદ, ન રસ્તો, ન દિશા યાદ.

 ***

જાહેરમાં એ દમામ કે પાસ આવવા ન દે,

અંદરથી એ સંભાળ કે છેટે જવા ન દે.

 ***

જિંદગી ના રસને પીવામાં કરો જલદી ‘મરીઝ’

એક તો ઓછી મદિરા છે, ને ગળતુ જામ છે.

 ***

જીવનની સત્ય ઘટના એમ સાંભળતુ નથી કોઈ,

બધે કહેવુ પડે છે કે કહાની લઈને આવ્યો છું.

 ***

ડૂબી છે જઈને નાવ અમારી ક્ષિતિજ પર,

દુનિયાનો છે ખયાલ કે પાર ઉતરી ગઈ

=== મરીઝ   – ગીત એક ગાયું ને વાયરે વાવ્યું….પુસ્તક

__________________________________________

OTHER RELATED POST : 

હોય છે – મરીઝ

મરીઝ ની રચનાઓ


Leave a Reply to Priti Cancel reply

9 thoughts on “મરીઝ ના બેહતરીન શેર