Monthly Archives: January 2024


રાજસ્થાનનું અનોખું ઘરેણું : જવાઈ – મીરા જોશી 10

જવાઈ, સામાન્ય જંગલ કરતા એકદમ અલગ શુષ્ક જંગલ અને ઘાસના મેદાનના સંયોજનવાળો ખડકાળ પ્રદેશ છે જે અરવલ્લી પર્વતમાળાથી ઘેરાયેલો છે.