થોડા શે’ર


રૂપના ઘૅલા છીઍ,
“શૂન્ય” ના ચેલા છીઍ,
વેર માં ભલૅ પાછળ હશું,
પ્રૅમ માં પહૅલા છીઍ…

– શૂન્ય પાલનપુરી

કરમનૅ ભુલી જાશું, સિતમનૅ ભુલી જાશું,
ખુશીનૅ ભુલી જાશુંનૅ ગમનૅ ભુલી જાશું,
શબ્બતમાં તમારૉ ખયાલ ઍ હદ સુધી છૅ અમનૅ,
તમારી યાદ નહીં ઇચ્છૉ તૉ તમનૅ પણ ભુલી જાશું…

– પિયુષ આશાપુરી

દાવૉ છે અલગ પ્રૅમનૉ દુનિયાની રીતથી ,
ઍ અહીં ચુપ રહૅ છે,જૅનૉ અધિકાર હૉય છે..

– મરીઝ

ઍક પળ ઍના વિના ચાલતુ નહૉતુ “મરીઝ”
કૉણ જાણૅ કૅમ આખી જીંદગી ચાલી ગઇ…

– મરીઝ

આંખો થી કહી દે કે પ્રેમ છે તોય ધણું,
હૈયાને વહેમ દઇ દે તોય ધણું,
સાથે મરવાનો વાયદો કરવો નથી મારે,
જનમ જનમ નો સાથ દઇ દે તોય ધણું…

– જીગ્નેશ અધ્યારૂ

સમય પણ હોય છે કેવો નજાકતનો મિલન વેંળા
પડે છે આંખ ને બોજ ભારે પોતાની જ પાંપણનો..

– મરીઝ

આપનો પ્રતિભાવ આપો....