પરી રાણી વાળુ હાલરડું 6


પરીપરી રાણી તમે આવો

ઉડ્તા ઉડ્તા દેશ તમારે

અમને પણ લઇ જાઓ

પરી રાણી તમે આવો

પરીના દેશમા રંગબેરંગી

ફુલોની ફુલવારી છે.

પતંગિયા સૌ રંગબેરંગી

રમતા સાતતાળી છે.

Advertisement

એમની સાથે સાથે રમવા

અમને પણ લઇ જાઓ

પરી રાણી તમે આવો

સોનેરી પંખીઓ ગાતાં

દુધની નદીઓ વહેતી રે

હંસ હંસીની ની જોડી માં

મોતી ચારો ચણતી રે

પંખીઓના ગીત સુણવા

Advertisement

અમને પણ લઇ જાઓ

પરી રાણી તમે આવો

– અરર્વિંદ

અમારી પુત્રી હાર્દી દોઢ વર્ષની છે, પણ તે છ મહીનાની હતી ત્યારથી તેના ફોઈને કહેતી કે પરી વાળુ ગીત ગાવ તો જ હાંલા કરું. અને આ ગીત સાંભળતાં વેંતજ તે પરીઓના દેશમાં પહોંચી જતી. આ ગીત અમારા ઘરમાં બધાંને ખૂબ પ્રિય છે.


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

6 thoughts on “પરી રાણી વાળુ હાલરડું

 • Dr. Mahesh Parimal

  जिग्‍नेश भाई,
  मैं विभिन्‍न भाषाओं की लोरियॉं जमा कर रहा हूँ, मेरा इरादा लोरियों का संग्रह निकालने का है। आपके ब्‍लॉग से तीन लोरियॉं ली हैं, क्‍या और भी लोरियॉं मिल सकती हैं, जो ठेठ गॉंवों में बोली जाती हो। मूल रूप सै तो मैं तो गुजराती ही हूँ, पर मेरी शिक्षा दीक्षा हिंदी में ही हुई है, इसलिए अपनी बात को हिंदी में ही बेहतर तरीके से कह सकता हूँ। विश्‍वास है आप अन्‍यथा न लेते हुए मेरी सहायता करेंगे, मैं आपका आभारी रहूंगा।
  डॉ महेश परिमल

 • Chandrakant

  Halarda ma je prem ane mam ta hoi chhe te aaj na jamana ma kya ka j male chhe. sanskruti jadav va mate navi praja ne prerna aapwani rahi.

  Comment by Chandrakant.