જે હતા મિત્રો – સારસ્વત


ભીના ભરપૂર કાંટાળા, લીલેરા જે હતા મિત્રો;
હવે ખડકો અને રણ રણ, ગયા બદલાઈ સૌ મિત્રો.

અમારી સહેજ અમથી લાગણી આંબા થઈ ફળતી;
લઈ સોગંદ ખારાપાટના રઝળાવતા મિત્રો.

કદી ડુંગર નથી માંગ્યા, ન માગ્યા ધોધમારો કંઈ;
મૂઠી બે હાસ્ય, ખોબો જળ, છતાં ટટળાવતા મિત્રો.

અમારી પણ હતી દુનિયા, હતી ધૂળનેય મહેકાવી;
પડી છે એ જ આંખોમાં, સમજતા કેમ ના મિત્રો.

– સારસ્વત


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “જે હતા મિત્રો – સારસ્વત

 • chandra.

  Saraswatji-
  tamara kawya ma ek-dam satya chhe,
  kharekhar yare gulabma-thi jyare madh nichowai
  jai tyare koine shu jaru chhe.Mito hameshs pith
  pachdaj kha mare chhe. kavita wanchin dil daddadu thi gayu.
  Commentby:
  Chandra.

 • Vishwa

  this is so true..it hurts really bad your friends leave you behind
  those friends who you thought were true ones and gonna be there forever with u

 • સુરેશ

  આ ‘સારસ્વત’ કોણ છે? બહુ જ સરસ લખ્યું છે –

  ગુસ્સે થયા જો લોક તો પથ્થર સુધી ગયા
  પણ દોસ્તોના હાથ તો ખંજર સુધી ગયા.

  સામી છાતીના પ્રહારોમાં નથી સરખાપણું
  પીઠ પાછળ ઘા કરે એ મિત્ર હોવા જોઈએ.