મારુ ઘર… – જીગ્નેશ અધ્યારૂ 3


The Home of Hopes

ગમ થી દૂર, તમ થી નજીક
મનનું સંગીત, મહેકતુ નગર
જીવનનો રસ, લાગણીનો કસ,
દુઃખ આઘુ ખસ, આ મારુ ઘર

આતમને સંગ, અંતર ઊમંગ
જીવનના રંગ, સુખનું નગર,
આશા પતંગ, હૈયુ વિહંગ
હિંમતની જંગ, છે મારુ ઘર

આશાઓ તારી, મૂડી છે મારી
સપનાઓ સઘળા, લાંબી ડગર
હીંમતનો હાથ, સંઘર્ષોનો સાથ
જીવન સંગાથ, આ મારુ ઘર

દુઃખોની ઘાત, નિરાશાને હાત..
હિંમતનો સાથ, જીવનપથ પર
મારો શ્વાસ, મારી આશ,
તારો વિશ્વાસ, આ મારું ધર

 – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

3 thoughts on “મારુ ઘર… – જીગ્નેશ અધ્યારૂ

  • shaikh fahmida

    Tamari kavita ma ghar ek viswas, himmat ane dherya nu pratik ch khuda badhane aava ghar aape.karan jene gharma saanti nathi malti tene duniya na koi khoone shanti nathi malti. Maro aangno kmari himmat nu pratik che.

  • shaikh fahmida

    Good. I remember urdu lines. Hamare ghar pe naasir udasi baal khole so rahi hai. Keh raha he ghhar ka sannata abhi ander hu me. Je hoy dhartino chedo ghar.