ઈઝહાર એ મુહબ્બત… – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


The Love

વિચારૂં છું કે તને કહી જ દઊં
કે મારી ઊદાસ રાતોનું કારણ તું જ છે…
જે વિચારોમાં પોતાને એકલો જોતો હતો
એમાં પોતાની છબી દેખાડવા વાળી તું જ છે
મારા મન ને મારી એકલતામાં જે મોજ હતી
એને તોડવા વાળી પણ તું જ છે
અરીસામાં આમ વારે વારે ન જોતો હતો
કોઈ મને જુએ છે એ ભાન કરાવવાવાળી તું જ છે
હું શરમાળ છું અને એ સ્વાભાવિક ખાસીયત છે
એટલું સમજીલો કે હું કાંઈ પણ નહીં કહી શકું
પણ મુહબ્બતનો જો ઈઝહાર સમજીલો આંખો થી
તો દરેક શ્વાસમાં શામેલ મેળવશો મને…

 – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “ઈઝહાર એ મુહબ્બત… – જીગ્નેશ અધ્યારૂ