પ્રેમની બાજી – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


untitled.jpg

તારી ‘હા’ કે ‘ના’ પર છોડી દીધું જીવન,

અને તરતજ સુખોની ધાત થઈ ગઈ

હજી તો મેં મારા મનને સમજાવ્યુ ય નો’તું,

મુફલીસોની ચર્ચામાં મારીય વાત થઈ ગઈ.

મંઝીલ વગરનો રસ્તો ને સાહીલ વગરનો દરીયો,

સુવાસ વગરના ફૂલ જેવી ઔકાત થઈ ગઈ

ખુદા પર થી ય ઊઠી ગયો છે ભરોસો જ બાદલ,

કે પ્રેમમાં પડ્યા ને બાજી મ્હાત થઈ ગઈ.

– જીગ્નેશ અધ્યારૂ

આપનો પ્રતિભાવ આપો....