સાહિત્યકાર મુજબ સંગ્રહ... : પિયુષ આશાપુરી


સળગતો રહ્યો – પિયુષ આશાપુરી 3

મિત્ર શ્રી પિયુષ આશાપુરીની રચનાઓ, ખાસ કરીને તેમની પ્રેમપ્રચૂર ગઝલોનો ચાહક કોલેજના સમયથી રહ્યો છું. તેમના પત્નિ શ્રીમતી ડિમ્પલ આશાપુરીની રચનાઓ આપણે અક્ષરનાદ પર ઘણી વખત માણી છે, પિયુષની અક્ષરનાદ પર આ ત્રીજી રચના છે. આશા છે તેમની રચનાઓ આમ જ માણવા મળતી રહેશે. અક્ષરનાદને આ કૃતિ પ્રસિધ્ધિ અર્થે મોકલવા બદલ તેમનો ખૂબ આભાર.


સબંધ – પિયુષ આશાપુરી 1

એક અધુરી કથાને આપણે અંજામ દઈએ, સુંવાળા સબંધને કોઈ તો નામ દઈએ. ચાલ પથ્થરની ઠોકર એટલે એક ઘાત ટળી, પણ આ ફુલોની ઠોકરને શું નામ દઈએ. સમય આવે તો એ ખપ જરુર લાગશે, લટકતી તો લટકતી સૌને સલામ દઈએ. આંગળી સૌ કોઈની તારી તરફ ઉઠશે , અમારી કલ્પનાને પણ જો અમે નીલું નામ દઈઍ. નામથી વિપરીત વધારે ગુણ મળ્યા માણસમાં શું ખોટું છે જો “નારાજ ” ઉપનામ દઈએ. -Piyush Ashapuri