ગઝલમાં એક દર્દ – હનીફ સાહિલ 3


વિરહની રાત છે, મન છે ઉદાસ થી આગળ

આ આર્દ્ર આંખ જૂએ છે શું ભાસ થી આગળ

ખફા થઈને એ પડ્ખેથી થઈ ગયા ઊભા

ગ્રહી શક્યો ન હાથ પણ પ્રયાસથી આગળ

જીવનના માર્ગ પર ચાલ્યા કરું છું દૂર સુધી

તલાસમાં હું કશાની પ્રવાસથી આગળ

આ મ્રુગજળોથી સહેજ દૂર હશે જળ જેવું

હું એમ માની ચાલ્યો’તો પ્યાસથી આગળ

હું શોઘતો જ સ્વયંને રહ્યો તિમિરમાં અને

લઈ ગઈ મને છાયા ઉજાસથી આગળ

આ લખવું કહેવું બધું છે કપોલ કલ્પિત ને

કશુંક સત્ય છે વાણી વિલાસથી આગળ

હનીફ શબ્દના વિન્યાસનો નથી આ કસબ

ગઝલમાં હોય છે એક દર્દ પ્રાસથી આગળ

– હનીફ સાહિલ

( ગુજરાત સામયિક, દિવાળી વિશેષાંક ‘૦૮ માંથી સાભાર )


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

3 thoughts on “ગઝલમાં એક દર્દ – હનીફ સાહિલ