ગાયત્રી ચાલીસા


દોહા
હીમ, શ્રીં, ક્લીં, મેઘા, પ્રભા, જીવન જ્યોતિ પ્રચંડ.

શાંતિ, ક્રાંતિ, જાગૃતિ, પ્રગતિ, રચના, શક્તિ અખંડ.
જગત જનની, મંગલ રરનિ, ગાયત્રી સુખધામ.
પ્રણવો સાવિત્રી, સ્વધા, સ્વાહા પુરન કામ.

ભૂર્ભુવ: સ્વ: ` યુત જનની
ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની.

અક્ષર ચોબીસ પરમ પુનિતા
ઈનમે બસે શાસ્ત્ર શ્રુતિ ગીતા.
શાશ્વત સતોગુણી સતરૂપા
સત્ય સનાતન સુધા અનુપા
હંસારૂઢ શ્વેતાંબર ધારી
સ્વર્ણકાંતિ સુચિ ગગન બિહારી
પુસ્તક પુષ્પ કમંડલ માલા
શુભ્રવર્ણ તનુ નયન વિશાલા
ધ્યાન ધરત પુલકિત હિય હોઈ
સુખ ઉપજત દુ:ખ દુરમિત ખોઈ
કામધેનું તુમ સુર તરૂ છાયા
નિરાકારકી અદભુત માયા
તુમ્હારી શરણ ગહૈ જો કોઈ
તરૈ સકલ સંકટ સો સોઈ
સરસ્વતી લક્ષ્મી તુમ કાલી
દિપૈ તુમ્હારી જ્યોતિ નિરાલી
તુમ્હારી મહિમા પાર ન પાવૈ
જો શારદ સતમુખ ગુણ ગાવૈ
ચાર વેદ કી માતુ પુનિતા
તુમ બ્રહ્માણી ગૌરી સીતા
મહામંત્રે જીતને જગ માહી
કોઉ ગાયત્રી સમ નાહિ
સુમરન હિય મે જ્ઞાન પ્રકાશે
આલસ પાપ અવિદ્યા નાસૈ
સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની
કાલરાત્રિ વરદા કલ્યાણી
બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર સુર જે તે
તુમસો પાવૈ સુરતા તેતે
તુમ ભક્તન કી ભક્ત તુમ્હારે
જનનિહિં પુત્ર પ્રાણ તે પ્યારે
મહિમા અપરંપાર તુમ્હારી
જય જય જય ત્રિપદા ભય હારી
પુરિત સકલ મે જ્ઞાન વિજ્ઞાના
તુમ સબ અધિક ન જગ મે આના
તુમ્હી જાનિ કુછ રહિ ન શેષા
તુમ્હી પાય કુછ રહિ ન કલેશા
જાનત તુમ્હી તુમ્હી હૈ જાઈ
પારસ પરસિ કુધાતુ સુહાઈ
તુમ્હારી શક્તિ દપૈ સબ ઠાઈ
માતા તુમ સબ ઠૌર સમાઈ
ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્માંડ ધનેરે
સન ગતિવાન તુમ્હારી પ્રેરે
સકલ સૃષ્ટિ કી પ્રાણ વિધાતા
પાલક, પોષક, નાશક ત્રાતા
માતેશ્વરી દયા વ્રત ધારી
તુમ સન તરે પાતકી ભારી
જાપાર કૃપા તુમ્હારી હોઈ
તાપાર કૃપા કરે સબ કોઈ
મંદ બુધ્ધિ તે બુદ્ધિ બલ પાવૈ
રોગી રોગ રહિત હો જાવે
દારિદ્ર મિટૈ કટૈ સબ પીરા
નાશૈ દુ:ખ હરૈ ભવ ભીરા
ગ્રહ ક્લેશ ચિત ચિંતા ભારી
નાસૈ ગાયત્રી ભય હારી
સંતતિ હીન સુસંતતિ પાવૈ
સુખ સંપત્તિ યુત મૌદ મનાવે
ભૂત પિશાચ સબ ભય ખાવૈ
યમ કે દૂત નિકટ નહિ આવે
જો સવધા સુમિરે ચિત લાઈ
અછત સુહાગ સદા સુખદાઈ
ઘર વર સુખપ્રદ લહૈ કુમારી
વિધવા રહે સત્ય સત્ય વ્રત ધારી
જ્યતિ જ્યતિ જગદંબા ભવાની
તુમ સબ ઔર દયાલુ ન દાની
જો સદગુરૂ સો દિક્ષા પાવૈ
સો સાધન કો સફલ બનાવે
સુમિરન કરે સુરૂચિ બડભાગી
લહૈ મનોરથ ગૃહી વિરાગી
અષ્ટ સિધ્ધિ નવ નિધિ કી દાતા
સબ સમર્થ ગાયત્રી માતા
ઋષિ, મુનિ, યતિ, તપસ્વી, યોગી
આરત, અર્થી, ચિતિંત ભોગી
જો જો શરણ તુમ્હારી આવૈ
સો સો મન વાંછિત ફલ પાવૈ
બલ, બુધ્ધિ, વિદ્યા, શીલ, સ્વભાઉ,
ધન, વૈભવ, યશ તેજ ઉછાઉ
સકલ બઢૈ ઉપજે સુખ નાના
જો યહ પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાના.

યહ ચાલિસા ભક્તિયુત પાઠ કરૈ જો કોય
તાપાર કૃપા પ્રસન્નતા, ગાયત્રી કી હોય
` ભૂર્ભુવ: સ્વ: તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય
ધીમહી ધિયો યો ન: પ્રચોદયાત.

(Curtesy: Webdunia)

આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “ગાયત્રી ચાલીસા

 • Manish MISTRY

  गायत्री चालीसा

  दोहा
  हीम, श्रीं, क्लीं, मेघा, प्रभा, जीवन ज्योति प्रचंड.
  शांति, क्रांति, जागृति, प्रगति, रचना, शक्ति अखंड.
  जगत जननी, मंगल ररनि, गायत्री सुखधाम.
  प्रणवो सावित्री, स्वधा, स्वाहा पुरन काम.

  भूर्भुव: स्व: ` युत जननी
  गायत्री नित कलिमल दहनी.

  अक्षर चोबीस परम पुनिता
  ईनमे बसे शास्त्र श्रुति गीता.
  शाश्वत सतोगुणी सतरूपा
  सत्य सनातन सुधा अनुपा
  हंसारूढ श्वेतांबर धारी
  स्वर्णकांति सुचि गगन बिहारी
  पुस्तक पुष्प कमंडल माला
  शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला
  ध्यान धरत पुलकित हिय होई
  सुख उपजत दु:ख दुरमित खोई
  कामधेनुं तुम सुर तरू छाया
  निराकारकी अदभुत माया
  तुम्हारी शरण गहै जो कोई
  तरै सकल संकट सो सोई
  सरस्वती लक्ष्मी तुम काली
  दिपै तुम्हारी ज्योति निराली
  तुम्हारी महिमा पार न पावै
  जो शारद सतमुख गुण गावै
  चार वेद की मातु पुनिता
  तुम ब्रह्माणी गौरी सीता
  महामंत्रे जीतने जग माही
  कोउ गायत्री सम नाहि
  सुमरन हिय मे ज्ञान प्रकाशे
  आलस पाप अविद्या नासै
  सृष्टि बीज जग जननी भवानी
  कालरात्रि वरदा कल्याणी
  ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जे ते
  तुमसो पावै सुरता तेते
  तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे
  जननिहिं पुत्र प्राण ते प्यारे
  महिमा अपरंपार तुम्हारी
  जय जय जय त्रिपदा भय हारी
  पुरित सकल मे ज्ञान विज्ञाना
  तुम सब अधिक न जग मे आना
  तुम्ही जानि कुछ रहि न शेषा
  तुम्ही पाय कुछ रहि न कलेशा
  जानत तुम्ही तुम्ही है जाई
  पारस परसि कुधातु सुहाई
  तुम्हारी शक्ति दपै सब ठाई
  माता तुम सब ठौर समाई
  ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड धनेरे
  सन गतिवान तुम्हारी प्रेरे
  सकल सृष्टि की प्राण विधाता
  पालक, पोषक, नाशक त्राता
  मातेश्वरी दया व्रत धारी
  तुम सन तरे पातकी भारी
  जापार कृपा तुम्हारी होई
  तापार कृपा करे सब कोई
  मंद बुध्धि ते बुद्धि बल पावै
  रोगी रोग रहित हो जावे
  दारिद्र मिटै कटै सब पीरा
  नाशै दु:ख हरै भव भीरा
  ग्रह क्लेश चित चिंता भारी
  नासै गायत्री भय हारी
  संतति हीन सुसंतति पावै
  सुख संपत्ति युत मौद मनावे
  भूत पिशाच सब भय खावै
  यम के दूत निकट नहि आवे
  जो सवधा सुमिरे चित लाई
  अछत सुहाग सदा सुखदाई
  घर वर सुखप्रद लहै कुमारी
  विधवा रहे सत्य सत्य व्रत धारी
  ज्यति ज्यति जगदंबा भवानी
  तुम सब और दयालु न दानी
  जो सदगुरू सो दिक्षा पावै
  सो साधन को सफल बनावे
  सुमिरन करे सुरूचि बडभागी
  लहै मनोरथ गृही विरागी
  अष्ट सिध्धि नव निधि की दाता
  सब समर्थ गायत्री माता
  ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, योगी
  आरत, अर्थी, चितिंत भोगी
  जो जो शरण तुम्हारी आवै
  सो सो मन वांछित फल पावै
  बल, बुध्धि, विद्या, शील, स्वभाउ,
  धन, वैभव, यश तेज उछाउ
  सकल बढै उपजे सुख नाना
  जो यह पाठ करै धरि ध्याना.

  यह चालिसा भक्तियुत पाठ करै जो कोय
  तापार कृपा प्रसन्नता, गायत्री की होय
  ` भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
  धीमही धियो यो न: प्रचोदयात.