વરસાદ પછી વગડો – જયંત પાઠક


પડી ગયો વરસાદ

ટપક ટપ ટપક્યાં કરતા પાન

પછી અચાનક

આભ ઉઘડ્યાં

સૂરજના કર અડકે

ઝલમલ તડકે

તરૂને ભીનલ વાન

રડતાં રડતાં હસી પડ્યું લો રાન !

– જયન્ત પાઠક


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “વરસાદ પછી વગડો – જયંત પાઠક