ભાડાના ઘરની લાગણીઓ – જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ 11


[ આ કવિતા છે, અછાંદસ છે કે ગીત છે એની પળોજણમાં પડ્યા વગર એટલું સ્પષ્ટ કરી દેવું ઉચિત સમજું છું કે પીપાવાવથી મહુવા આવતા બસમાં તા. ૮ જુલાઈ ૨૦૧૦ના રોજ અચાનક જ કોઈ પૂર્વસંદર્ભ વગર, આ ‘ગીત’ (મેં એને ગાતાં ગાતાં ઉતાર્યું છે એટલે) અવતર્યું. તેના ભાવ સ્પષ્ટ છે. દરિયો જીવનને કહ્યો છે અને એમાં સ્વ-સાક્ષાત્કારના ઝાંઝવા આવતા નથી, જો આવે તો મુક્તિની ધરતી જ આવે. મુક્તિ મારા મતે કોઈ દાદરો નથી જેને પગલે પગલે ચઢી શકાય, એ તો એક છલાંગે નાનું બાળક જેમ ઊંચાઈએથી ગમતી વસ્તુ મેળવી લે એમ મેળવવી પડતી હશે. અને સ્વભાવિક છે કે મુક્તિનો ઉલ્લેખ હોય તો મૃત્યુ વિશે પણ કાંઈક કહેવાઈ જ જાય. “હું” નામનું ઝબલું જ્યાં સુધી ઉતરતું નથી ત્યાં સુધી મુક્તિનો ભેખ ક્યાં ચઢાવવો? ]

ભાડાના ઘરની જે લાગણીઓ હોય, એને તોડતાં રહેવું એકધારું
દરિયે કાં રેતીના ઝાંઝવા ન હોય, એમ મનડાને વગડે વિચારું.

ટેવો ભરમની ને વાતો મરમની, મનડું આ પળપળ વિચારે
એક પાર ઉભીને ઝંખ્યા કરે એ પહોંચવાને સામે કિનારે
ઝંખના કિનારાની છૂટતી નથી તોયે મધદરિયે હોડી હંકારું
દરિયે કાં રેતીના ઝાંઝવા ન હોય, એમ મનડાને વગડે વિચારું.

એક પછી એક ગઈ જીવનસંધ્યાઓ, આવી રાત કાજળ અંધારી
ખૂલ્યો છે ચોપડો દિવસના હિસાબોનો, આવી અનંતની સવારી
મુક્તિના ભેખ ધરી, શ્વાસોના ઝબલાંને, હળવે હાથે ‘હું’ ઉતારું
દરિયે કાં રેતીના ઝાંઝવા ન હોય, એમ મનડાને વગડે વિચારું.

આવે અંતે એક એવો પ્રસંગ, જેને માણવાને કોઈ નથી રાજી,
આ તો છે માવડીનો ખોળો ને એમાં, બેસવામાં શેની નારાજી
ભોગીને મુક્તિ જાણે તરસ્યાને પાણી, એ છોડીને ક્યાં જવાનું,
દરિયે કદી રેતીના ઝાંઝવા ન હોય, એમ મનડાને વગડે વિચારું.

– જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

પ્રતિભાવોનું સ્વાગત છે.

બિલિપત્ર

કોઈએ પણ ગાવાં પોતાના હ્રદયનાં ગીત
બીજાઓ માટે પણ – પરંતુ પોતાના જ લયમાં, પોતાના જ તાલમાં,
વાદોના તત્વજ્ઞાનમાં ભેરવાવો ન જોઈએ શબ્દ
આ નિર્વિવાદ સત્ય નિશ્ચિત જાણ્યું હતું.
– મંગેશ પાડગાંવકર, અનુ. સુરેશ દલાલ
(૧૦-૦૬-૬૭, મુંબઈ)


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

11 thoughts on “ભાડાના ઘરની લાગણીઓ – જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ