શ્રી નારાયણન ક્રિષ્ણન – સી.એન.એન રીયલ હીરો ૨૦૧૦ 2


સી.એન.એન તરફથી આ વર્ષે જેમને રીયલ હીરોઝ તરીકે સન્માનવામાં આવ્યા છે એવા શ્રી નારાયણન ક્રિષ્ણન આ પહેલા પણ અક્ષરનાદ પર તેમના કાર્યોને લઈને અક્ષરદેહે આવી ચૂક્યા છે. આજે જ્યારે હવે ફક્ત ભારતમાં જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વમાં તેમની અને તેમના કામની કદર થઈ રહી છે ત્યારે અક્ષરનાદ અને તમામ વાંચકો વતી શ્રી ક્રિષ્ણનને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.

શરૂ કરવા ધારેલું એક સત્કર્મ કદી કોઈ પણ અભાવે અટકતું નથી, એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ તેઓ છે. અને ભારતમાંથી ફક્ત એક જ એવી વ્યક્તિ જેમને આ વર્ષે ખરેખરા નાયક તરીકે સન્માનવામાં આવ્યા છે. સીએનએન વેબસાઈટ પર આ વિષયની જાણ તથા વિડીયો, લેરી કિંગ શો માં તેમની વાત વગેરે આપ અહીંથી જોઈ શક્શો.

જે મિત્રોને ક્રિષ્ણનના કાર્ય વિશે ખ્યાલ નથી તેમના માટે અક્ષરનાદના લેખની બે લિંક છે –
Click here for Gujarati / Click here for English

* * * *

To whom CNN channel awarded the title of Real Hero for the year 2010, Mr. Narayanan Krishnan, and his noble work appeared on AksharNaad through article narrating his cause for humanity before few months. Today, when not only India, but in the whole world, his work is being reckoned, We from AksharNaad and the all the readers, convey our best wishes and joy for his recognition.

The noble cause, started once with the true spirit, never stops, though there are hurdles on the way, it keeps going on. You are the live proof for this reality and the only Indian this year, who received this award. The video, his details and the details about this whole concept can be found from This Link.

The friends who still, are unaware about Krishnan’s work can read two articles on aksharnaad from here:

Click here for GujaratiClick here for English


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

2 thoughts on “શ્રી નારાયણન ક્રિષ્ણન – સી.એન.એન રીયલ હીરો ૨૦૧૦