મુક્તકો – જીજ્ઞેશ ચાવડા 10


સબંઘોની ઘટમાળમાં વહેતા જીવનને, પ્રેમનો માર્ગ બતાવનારા આપ છો,
દિલો દિમાગમાં થનગનાટ ભરી, પ્રેમની પરીભાષા સમજાવનારા આપ છો,
કેમ કરી ભૂલી શકુ તમને, આ સાવ અજાણ માર્ગમાં પ્રિયતમ,
મંજીલની ચરમ સીમાએ પહોચાડી, ભૂલી જજો કહેનારા પણ આપ છો.

નજરથી એકવાર નજર મીલાવી જોજો,
પ્રેમના કાંટાળા માર્ગ પર ચાલી જોજો,
દરેક પ્રત્યે આદર ત્યારે જ થશે જીવનમાં
નફરત ભૂલી દોસ્તીનો હાથ લંબાવી જોજો.

મારા પ્રેમની ઘણી વાત કરવા માગું છું,
જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ યાદ કરવા માંગું છું.
તમે તો ન કરી દરકાર મારી ચાહતની છતા,
એક વખત હજી મુલાકાત કરવા માગું છું.

સમજણના ‘સ’ ની ખબર ન હતી ત્યારે
સહજતાથી સ્વીકારતા શીખડાવ્યું આપે,
શબ્દના ‘શ’ ની ખબર ન હતી ત્યારે,
પ્રેમ તણી વાત કરતા શિખડાવ્યુ આપે,
ક્યાં ખબર હતી કે આ ક્ષણ
પણ કદીક આવશે જીવનમાં,
નફરતના ‘ન’ ની ખબર નહતી ત્યારે,
વિશ્વાસઘાત કરતા શિખડાવ્યુ આપે.

મિત્ર જીજ્ઞેશ ચાવડાની રચનાઓ એવા કેટલાક મુક્તકો આજે પ્રસ્તુત કર્યા છે. મુખ્યત્વે પ્રેમની અને વિરહની વાતો કરતા આ મુક્તકો હજી શરૂઆત છે. અમે હજી આ ક્ષેત્રમાં પા પા પગલી કરી રહ્યા હોઈ જે જગ્યાઓ પર વિસ્તારને અથવા વિચાર સુધારાને અવકાશ હોય ત્યાં મુક્તપણે સૂચવશો તો આનંદ થશે. વિચારને, કલ્પનાને યોગ્ય ક્ષેત્ર, યોગ્ય રસ્તો અને પ્રસ્તુતિની કળા સાંપડે એ ઈચ્છવાયોગ્ય જ હોય.


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

10 thoughts on “મુક્તકો – જીજ્ઞેશ ચાવડા