ફરી આવીશ – સિલાસ પટેલિયા


પરોઢના ઝાકળ બાઝ્યાં

ઘાસ પરથી ચાલતાં ચાલતાં

ઝાકળ ઝીલી લે છે

તારાં આંસુઓ

ઝાકળ તો ઉડી જશે

કળ નહીં વળે

તારા આંસુઓને

લીલીઘટાનાં ઝુમ્મરોમાં

Advertisement

સૂર્યકિરણો સળીઓ ગોઠવે છે

એ સોનેરી માળામાં

ફરફર ઉડતાં આવે પંખીઓ

જેને રાતભર

તેં તારા સ્વપ્નની કથા કહી છે.

એ માળામાં ઝળહળતી

તારી સ્વપ્નકથા જોવા

ને એ ઘાસમાં

Advertisement

ફરી તારી સાથે ચાલવા

આવીશ.

 – સિલાસ પટેલિયા

( નવનીત સમર્પણ જૂન ૨૦૦૩માં થી સાભાર…)


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “ફરી આવીશ – સિલાસ પટેલિયા