મુખવાસ – સંકલિત


જિંદગી પણ કેવી કમાલ છે !

પહેલાં

આંસુ આવતા ને બા યાદ આવતી

ને આજે

બા યાદ આવે

ને આંસુ આવી જાય છે – રમેશ જોષી

***** 

રાત થયે આ બારીમાં જે છાની છાની

તારલીયાની

પાંપણ જોઈ સજળ

એ તમે નહીં તો કોણ

– હસિત બૂચ

 *****

કવિનું કામ મનુષ્યના આત્માનો ઉધ્ધાર કરવાનું નથી

પણ તેને ઉધ્ધારને પાત્ર બનાવવાનું છે

– જેમ્સ ફ્લેચર

 *****

તંત્રીયે આપણે અને ખબરપત્રી પણ આપણે, કવિ યે થવું પડે અને સમાલોચક પણ

આપણું પત્રકારત્વ તો છે કોણી મારીને કુરડું ઉભું કરવાની કળા!

 – ઝવેરચંદ મેઘાણી

 *****

જિંદગીમાં બે કરૂણતા આવે છે

એક તો પોતે જેને ઝંખતા હોઈએ તે ન મ્ળે તે

અને બીજી એ સાંપડી જાય તે…

***** 

જુઓ મસ્જીદ મિનારે એ ઝલક આફતાબની આવી

પુકારે બાંગ મુલ્લા મસ્ત રાગે, વાત થઈ પૂરી

અમારી રાત થઈ પૂરી – નાથાલાલ દવે

***** 

કોઈ પણ કામ કરવાના ત્રણ રસ્તા છે, કાં તો એ જાતે કરવું, કાં તો પૈસા આપી કોઈની પાસે કરાવવું અથવા એ કરવાની મનાઈ પોતાના બાળકોને ફરમાવવી

 *****

આ મારી શાયરી યે સંજીવની છે ‘ઘાયલ’,

શાયર છું, પાળીયાને બેઠા કરી શકું છું !

*****

And Last but not the least

 

Bliss was it in that dawn to the alive

 

But to be young was very heaven ! – Wordsworth

આપનો પ્રતિભાવ આપો....