ઘાયલ ના શેર… 3


મને તેથીજ મારી ઘેલછા પર વહાલ આવે છે,
હતાશામાંય હરગીઝ એ હાથ ધસતી નથી હોતી

********

એ ધડી પણ એક વખત આવી લતી
સુખની મારા હાથમાં ચાવી હતી
કોઇની સમજાવી એ સમજી નહીં,
આંખને એણે પણ સમજાવી હતી

**********

તુટી પડે છે શ્વાસના તાલે જ માનવી
આ દીલની ધડકનો છે સતત તૂટવાનું નામ,
તેથીજ કીધો પ્રેમ અમે સાંભળ્યુ હતુ
આ જીન્દગી છે કૈક કરી છૂટવાનું નામ

****  અને અંતે મારી ફેવરીટ… ****

પછી મોકો નહીં મળે આવૉ જીવન મહીં “ધાયલ”
કરીલે તું પણ વાર, ઉભો છું અદબ વાળી


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

3 thoughts on “ઘાયલ ના શેર…

  • Anil Shah

    આંખ ને સજાવો છો અને સમજાવો પણ છો,
    કંઈ યાદ માં આટલું તમે એને રડાવો પણ છો….મ

  • અનિલ શાહ. પુના.

    નમીશ તારી સામે જરૂર પણ કોઈ શરત હોવી જોઈએ
    પ્રાર્થના કરું પ્રભુ વારંવાર પણ અસર તરત હોવી જોઈએ,