અમે નાનાં નાનાં બાળ સૌ ભગવાનનાં – ચુનીલાલ પટેલ 2


અમે નાનાં નાનાં બાળ
સૌ ભગવાનનાં….
અમે હસતાં રમતાં
ગાતાં ગીતો તાનમાં.. અમે.

રોજ સવારે સ્નાન કરીને
માતપિતાને નમન કરીને
ગુરૂ ચરણોમાં આવતાં… અમે.

સરસ્વતિનું મંદિર આ છે,
સુંદર રૂડા ફૂલ ખિલ્યા છે,
ફૂલડાં રૂડાં બાગનાં… અમે.

આવ્યા અહીંયા એક જ આશે,
વિદ્યાદેવી ! તારી પાસે,
દેજે વિદ્યા દાનમાં… અમે.

– ચુનિલાલ પટેલ

શાળા સમયની પ્રાર્થનાઓમાંની અઠવાડીયાના નક્કી દિવસે ગવાતી પ્રાર્થનાઓની યાદીમાં આ સુંદર પ્રાર્થના મુખ્ય હતી. મને યાદ છે અમે મોટા અવાજે, બાડી આંખે સાહેબની નજરથી બચતાં બચતાં આ પ્રાર્થના ગાતા. ક્યારેક શાળાએ પહોંચવામાં મોડુ થઈ ગયું હોય તો શાળાના વિશાળ ગલીયારામાં ઉભા રાખવામાં આવતા અને પ્રાર્થના પૂરી થયા પછી, પ્રતિજ્ઞાપત્ર બોલ્યા પછી જ વર્ગો શરૂ થતા. જ્યારે એ ગાવાનો અવસર હતો ત્યારે અર્થની કોઈ સમજણ નહોતી, અને હવે…


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

2 thoughts on “અમે નાનાં નાનાં બાળ સૌ ભગવાનનાં – ચુનીલાલ પટેલ

  • YOGESH CHUDGAR

    આવા સુંદર ગીતોને બદલે આજના બાળકોને તો શીલા કી જવાની અને મુન્ની બદનામ ન ગીતો કંઠસ્થ થઈ ગયા છે. આપણે આપણા બાળકોને માટે કેવું ભવિષ્ય આપી જવાનાં છીએ, તે ચિંતાનો વિષય છે.

  • harshad dave

    આવા સુંદર ગીતોથી બાળકોનું ઘડતર થાય. કેળવણી અને શિક્ષણથી માનવીનું ઘડતર થાય. તેનું ઉદ્ગમસ્થાન જેવા શાળાનાં સંસ્કારો અનિવાર્યપણે દરેક બાળકને મળવા જોઈએ. આતંકવાદને નાથવાનો એ પ્રારંભિક પ્રયાસ કહી શકાય. ત્યાર બાદ તે સુંદર જીવન જીવવા માટેની ચાવી છે. -હર્ષદ દવે.