તારે આંગણિયે – દુલા ભાયા ‘કાગ’ 6


તારે આંગણિયે કોઈ આશા કરીને આવે રે,

આવકારો મીઠો…આપજે રે જી…

તારે કાને કોઈ સંકટ સંભળાવે રે,

બને તો થોડું…કાપજે રે જી…

માનવીની પાસે કોઈ… માનવી ન આવે…રે…,

તારા દિવસની પાસે દુ:ખિયાં આવે રે 

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

કેમ તમે આવ્યા છો ? …એમ નવ કે’જે રે…,

એને ધીરે એ ધીરે તું બોલવા દેજે રે 

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

વાતું એની સાંભળીને… આડું નવ જોજે… રે…,

એને માથું એ હલાવી હોંકારો દેજે રે

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

‘કાગ’ એને પાણી પાજે.. સાથે બેસી ખાજે…રે….,

એને ઝાંપા એ સુધી તું મેલવા જાજે રે 

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

 – દુલા ભાયા ‘કાગ’ – Dula bhaya ‘Kaag’

( ભાવનગરના મહુવા પાસે મજાદર ગામમાં 25 નવેમ્બર 1902ના રોજ દુલા કાગનો જન્મ થયો હતો. માત્ર પાંચ ચોપડી ભણેલા દુલાકાગ રચિત ‘કાગવાણી’ના સાત ખંડમાં એમનો ચારણીછાંટવાળો શબ્દદેહ પદ ,દુહા-મુક્તક, ભજન, પ્રાર્થના, જેવા સ્વરૂપોમાં જીવી રહ્યાં છે )


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

6 thoughts on “તારે આંગણિયે – દુલા ભાયા ‘કાગ’