કેટલીક ઉપયોગી વેબસાઈટસ – ભાગ 2 3


કેટલીક ન જાણેલી, ન માણેલી વેબસાઈટનું લીસ્ટ…..એક વાર ક્લિક કરી જુઓ, મજા પડશે…

http://pgportal.gov.in/

શું તમારે તમારી કોઈ કમ્પ્લેઈન્ટ નોંધાવવી છે? શું તમને કોઈ સરકારી અધિકારી કે એજન્સી વડે અસગવડતા કે તકલીફ છે? તો તમારા માટે છે ભારત સરકાર ની આ વેબસાઈટ

(પહેલાતો મને વિશ્વાસ જ ના થયો કે આ ભારત સરકારની જ છે, મને લાગ્યુ કોઈ મજાક કરે છે પણ આ તો ખરેખર વેબસાઈટ છે. તમે તમારી કમ્પ્લેઈન્ટનું સ્ટેટસ પણ જાણી શકો છો.)

http://wikisend.com/

કોઈ પણ ફાઈલને તેના એક્સ્ટેન્સન સાથે મોકલવા અને ઝડપી તથા સરળ ફાઈલ ટ્રાન્સફર માટે આ વેબસાઈટ સરળ છે. અહીં કોઈ રાહ જોવાની કે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં કલાકો કરવાની જરૂર નથી.

{some websites like rapidshare or 4shared are giving file sharing fascility but they do not have at the end of file web id, its extension in original like .doc or .pdf. It have on the contarory a number signifying file id i.e. 2565214}

http://www.project2manage.com/

પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા એન્જીનીયરો કે પ્રોજેક્ટ મેનેજરો માટે આ ઊતમ ઊપાય છે. તમે અહીં એક જ પ્રોજેક્ટ ને ઘણા બધા સાથે વિવિધ સ્વરૂપે શેર કરી શકો છો. ઓનલાઈન હોવાથી કોઈ પણ જગ્યાએથી પ્રોજેક્ટ ડેટા અપડેટ કે એક્સેસ કરી શકો છો. સોફ્ટવેર તો કોઈક જ કોમ્પ્યુટર પર મળશે પણ આ ઓનલાઈન પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ ટૂલ છે.

આવી જ એક બીજી વેબસાઈટ છે… http://www.basecamphq.com/

http://www.campfirenow.com/

ઓનલાઈન વેબ બેઝડ પ્રાઈવેટ ચેટરૂમ, ફાઈલ શેરીંગ, બ્લોગ, વેબસાઈટ કે ઈ મેઈલ સાથે લીન્કીંગ , લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન, અને આ બધુ એકાઊન્ટમાં સ્ટોર કરવાની સગવડતા. કેમ્પફાયર ખરેખર બીઝનસ કેમ્પફાયર છે.

http://friendfeed.com/

ઈન્ટરનેટ જગતમાં કોણે શું અપલોડ કર્યું, કોણે વેબપેજ વધાર્યા કે કોણે નવી પોસ્ટ મૂકી એ જાણવા આ ઊપયોગી છે.

http://www.awesomehighlighter.com/

જુઓ એક પેજ તેના ઓરીજીનલ સ્વરૂપમાં http://www.wordpress.com/ અને આ જ પેજ આ હાઈલાઈટર વાપર્યા પછી http://awurl.com/stxisq32890

http://www.indianjukebox.com

હીન્દી ફીલ્મી ગીતોનો લીરીક્સનો વિશાળ ડેટા બેઝ. તમારા ગમતા બધા ગીતો અહીં તમને મળશે…હજી પણ ડેવેલોપ થઈ રહ્યો છે.


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

3 thoughts on “કેટલીક ઉપયોગી વેબસાઈટસ – ભાગ 2