નીકળી પડું – વિકાસ બેલાણી


India Countryside

 કોઇ સાંજે આંખ મિંચી દઉં અને,

હું ગગન ની રાહ પર નીકળી પડું!

 ‘શ્વાસ’ ને યાદો ભલે રહેતી અહીં,

સંબંધો પણ છોડી ને નીકળી પડું!

કોઇ રસ્તે મન પછી મુંઝાય ના,

આંખ મા અંધાપો લઇ નીકળી પડું!

હું અવાજોથી ડરું છું એટલે,

મૌન ની આગોશ મા નીકળી પડું!

ક્યાં ‘રૂષભ’ હારી જવાની બીક છે?

સાવ નિર્જન માર્ગ પર નીકળી પડું!

 – વિકાસ બેલાની ‘રૂષભ’


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

0 thoughts on “નીકળી પડું – વિકાસ બેલાણી

 • A. Hameed

  amaari paasay koi saadhan nathee kay aap naa vakhan
  aapni meethi boli maan kari sakiyen..
  Net per aap meharbano naa lekho ne shyeri vanchi ne
  aankh maan aansoo aave chay.
  Keva madhoor sabdo, keva prem bhara vicharo, pachee
  aapnee boli…..
  Sooon taarif karoon saheb, bus dil thee dua-o nik lay
  chay….
  Khoob khoob lakho..