કેટલાક ચુનીંદા શેર 4


ગઝલ સમ્રાટ શયદા ના ચુનીંદા શેર

તમારી મ્હેફિલની એ જ રંગત,
તમારી મ્હેફિલની એ જ હલચલ;
હજાર બેસે, હજાર ઊઠે,
હજાર જાયે, હજાર આવે.

* * * *

મને એ જોઈને હસવું હજારો વાર આવે છે,
પ્રભુ તારા બનાવેલા તને આજે બનાવે છે !

* * * *

આપ અથવા આપની યાદ જો તડપાવે નહીં
તો પછી આ જિંદગાનીમાં મઝા આવે નહીં.

કિનારાઓ અલગ રહીને ઝરણને જીવતું રાખે ;
અલગતા આપણી એમ જ સ્મરણને જીવતું રાખે

-રઈશ મનીઆર

* * * *

મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વિસરાઈ ગઈ;
આંગળી જળમાંથી નીકળી ને જગા પૂરાઈ ગઈ.

– -ઓજસ પાલનપુરી

તફાવત એ જ છે, તારા અને મારા વિષે, જાહિદ!
વિચારીને તું જીવે છે, હું જીવીને વિચારું છું

– અમૃત ધાયલ

* * * *

ઓ હૃદય, તેં પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને,
જે નથી મારા બન્યા એનો બનાવ્યો છે મને.

– બેફામ

અને આખરે…

ભૂલી વફાની રીત ન ભૂલી જરી મને,
લ્યો એના લગ્નની મળી કંકોતરી મને…
કંકોતરીથી એટલું પુરવાર થાય છે,
નિષ્ફળ બને જો પ્રેમ તો વહેવાર થાય છે

– અસીમ રાંદેરી


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

4 thoughts on “કેટલાક ચુનીંદા શેર

 • Harshil Bhatt

  Hi,

  I jst read the all wt u hv mention here.

  I really like it. So u are requested to send forth coming plan regarding gujarati shayries n kavitas to my mail address given above.

  thx for providing us this treditional sulture in this English time.

  I hope u will maintain this tredition till the…………………… no word for thssorry.

  Regards
  Harshil Bhatt