મિલે સૂર મેરા તુમ્હારા… અક્ષરનાદના જૂના સંપાદક 1


પ્રિય મિત્રો,

આજે જે ઉમેરો અમારે અહીં કરવાનો છે એ વિશે કેમ વાત કરવી એવું વિચારતા થોડાક વિશાળ પરીપ્રેક્ષ્યમાં ઉંડા ઊતરી જવાયું. આ ઊમેરો થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેની સાથે સાથે એક વિચાર – વિશ્વના બ્લોગજગત વિશે ની વાત.

ગુજરાતી બ્લોગજગત સિવાય – ભારતીય ભાષાઓના બ્લોગ્સ સિવાય – ફક્ત અંગ્રેજી બ્લોગ્સ- વેબજગતને ધ્યાનમાં રાખીને જો કોઈ કાયમી વાંચક / બ્લોગર ધ્યાન આપે તો એ વાત વિશેષ ઉડીને આંખે વળગશે કે એમાંથી મહદંશે બ્લોગ્સ વ્યવસાયિક ધોરણ જાળવે છે – અથવા વ્યવસાયિક છે, અંગત ગમા અણગમા અને ચોવટીયા વૃત્તિથી પર છે, અંગત વાતો કરતા ઉપયોગી વિગતો પર વધુ ધ્યાન અપાય છે અને ડોનેશન બોક્સ લગભગ બધે જ ઉપલબ્ધ છે, પણ એ બ્લોગ થકી નિપજતા સંબંધો ના નામ પર પ્રતિભાવ પર જવાબ આપવા સિવાય, લગભગ શૂન્ય જ મળશે. જો કે આ બે વિવિધાઓની સરખામણી તો ન જ કરી શકાય, પણ કેટલીક ભિન્નતાઓ તારવી શકાય ખરી?

થોડીક વધુ વિગતે વાત કરીએ તો ફ્રિલાન્સ ડેવલોપરો પણ તેમના બ્લોગ્સથી રળી શકે એટલા સધ્ધર બ્લોગ અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ છે, ગુજરાતીમાં આવા ટેકનીકલ (અથવા અન્ય કોઈ પણ વિષયના) નાણાં રળી આપતા (મની મશીન) બ્લોગ્સ ઉપલબ્ધ નથી કે ઉપલબ્ધ થાય તો પણ ચાલી શકે કે કેમ એ વિશે શંકા રહે છે. અંગ્રેજીમાં જ્યાં ખૂબ વિશાળ ક્ષેત્ર એવા વેબ ડીઝાઈન થી લઈને વર્ડપ્રેસ જેવી સુવિધાઓ માટે જરૂરી એક નાનકડું પ્લગિન બનાવતા ઘણા લોકો, સતત વૈવિધ્યપૂર્ણ બ્લોગિંગ કરતા અનેક બ્લોગરો અહીં છે જે ફક્ત આ કામ પર આધારીત નથી હોતા, એમાંથી ઘણાં વિદ્યાર્થીઓ પણ છે, જેમને આવા કામથી ખીસ્સાખર્ચ મળી