Daily Archives: August 9, 2021


એકડા તરફ નમી ગયેલું પલડું! – રાજુલ ભાનુશાલી 14

પૃથ્વી પર જેટલી શ્ર્દ્ધા છે તેનું મૂલ્ય સકલ જગતની જીવસૃષ્ટિને મળેલી કશુંક પામવાની તરસ અને કશુંક ખોઈ દેવાના ડરને કારણે ટકી રહ્યું છે.