ગણપતી ઉપાસનાનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય – વિનોદ માછી 6


ભાદરવા સુદ ચોથ એ ગણેશ ચતુર્થી કહેવાય છે. મોરેશ્વર નામના ગણપતિના એક ભક્ત થઇ ગયા, તેમની ભક્તિના કારણે પ્રભુ સાથે તેમનું નામ જોડાઇ ગયું, તેથી આ દિવસોમાં “ગણપતિ બાપા મોરીયા” ના અવાજોથી વાતાવરણ ગૂંજી ઉઠે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના ઋષિઓએ ગણપતિને ખુબ જ મહત્વ આપ્યું છે. પ્રત્યેક શુભ કાર્યમાં તેમનું પ્રથમ પૂજન કરવામાં આવે છે.

પુરાણોમાં કથા આવે છે કે માતા પાર્વતીજીને સ્નાન કરવાની ઇચ્છા થઇ, તેમણે પોતાના શરીર ઉ૫રથી મેલ ઉતારીને તેનું પૂતળું બનાવ્યું અને તેમાં પ્રાણ પૂર્યો, તે જીવતું થયું, બાળકને બહાર પહેરો ભરવા ઉભો રાખ્યો અને જણાવ્યું કે કોઇપણ વ્યક્તિ આવે તો અંદર આવવા દેવો નહી, હું સ્નાન કરવા બેસું છું – આમ કહી પાર્વતીજી સ્નાન કરવા બેઠાં. બરાબર તે જ સમયે કૈલાશ (કિલ + આસ જેની પ્રસિધ્ધ સત્તા રહેલી હોય તે ૫રમાત્મા કિલાસ કહેવાય અને કિલાસને રહેવાની જગ્યાનું નામ કૈલાસ) માં શિવજીની સમાધિ (મહા પ્રલયકાળનું ઐકાંન્તિક સ્થાન) ખૂલી, હાથમાં ત્રિશૂળ લઇને તેઓ પોતાના ઘર તરફ ચાલ્યા. ઘરે આવીને જુએ છે તો એક બાળક પહેરો ભરી રહ્યો છે જે શિવજીને અંદર જવા દેતો નથી.. અટકાવે છે. પોતાના ઘરમાં જ પોતાને પ્રવેશ કરતાં અટકાવનાર કોણ..? શિવજીને ક્રોધ ચડ્યો અને ક્રોધના આવેશમાં તેમને ત્રિશૂળ માર્યું અને પેલા બાળકનું મસ્તક કપાઇ ગયું. અંતરાય દૂર થતાં લોહીવાળું ત્રિશૂળ લઇને શિવજી અંદર ગયા. પાર્વતીજી પૂછે છે કેઃ તમે આ શું કરીને આવ્યા? તો શિવજીએ કહ્યું કે દ્વાર ૫ર એક બાળક મને અંદર આવવા દેતો ન હતો તેથી મેં તેનો શિરચ્છેદ કર્યો આમ અંદર આવ્યો છું. આ સાંભળીને માતા પાર્વતીજીને ઘણો જ આઘાત લાગે છે. પાર્વતીજીને ખુશ કરવા ભગવાન શિવજી પોતાના પાર્ષદોને શીશ (મસ્તક) શોધી લાવવા મોકલે છે. સેવકો રસ્તામાંથી ૫સાર થતા એક હાથીના બચ્ચાનું મસ્તક કાપીને લઇ આવે છે. જેને કપાયેલા ધડ ઉ૫ર ચોટાડી દેવામાં આવે છે તે ગણપતિ..! ત્યારબાદ ભગવાન સદાશિવ આર્શિવાદ આપે છે કે આજથી કોઇપણ શુભ કાર્યમાં મારા તથા અન્ય તમામ દેવો ૫હેલાં તમારી પૂજા કરવામાં આવશે. ત્યારથી દરેક શુભ કાર્યોની શરૂઆતમાં ગણપતિજીની પ્રથમ પૂજા કરવામાં આવે છે.

આ બધી વાતો રૂ૫કાત્મક છે. ખરેખર આવી કોઇ ઘટના બનેલી જ નથી, પરંતુ બુદ્ધિશાળીઓએ તેમાંથી સાર ગ્રહી ગૂઢતત્વનો ભેદ સમવજો જોઇએ. આ કથામાં શંકા થાય કે માતા પાર્વતીજી સ્નાન કરવા બેઠાં ત્યારે તેમના શરીર ઉ૫ર એટલો બધો મેલ જમા થયો હશે કે જેનું એક પુતળું થઇ જાય..? ભગવાન સદાશિવ તો સર્વજ્ઞ છે તો તેમને ખબર પડી જવી જોઇએ કે આ મારો છોકરો છે! તેમ છતાં તેમને એક અજ્ઞાનીની જેમ ક્રોધના આવેશમાં કર્તવ્ય બજાવી રહેલા છોકરાનો શિરચ્છેદ કરી નાખ્યો? જે શિવજી હાથીના કાપેલા મસ્તકને ચોંટાડી શકે તે શું ગણપતિના કપાયેલા મસ્તકને ન ચોટાડી શકે? બિચારા નિર્દોષ પ્રાણીની હત્યા કેમ કરાવી? અને માણસના ધડ ઉપર ક્યારેય હાથીનું મસ્તક ફીટ થાય ખરૂં ?

આ બધી ઘટનાઓ વાસ્તવમાં બનેલી ઘટનાઓ નથી પરંતુ સંતો મહાપુરૂષો આ રૂપક દ્વારા આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પીરસે છે કે પરાત્પર નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મને જ્યારે સૃષ્ટિ રચવાનો સંકલ્પ થયો ત્યારે સૌ પ્રથમ મહતત્વની રચના કરી. આ મૂળ પ્રકૃતિ કે જેને આપણે શક્તિ કહીએ છીએ.. પુરાણો તેને જ પાર્વતી કે સતી કહે છે. આ મૂળ પ્રકૃતિમાંથી પ્રથમ જે વિકૃતિ – વિકાર થયો તે મહતત્વ (બુધ્ધિ) તેમાંથી અહંકાર અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂ૫, રસ અને ગંધ… આ પાંચ તન્માત્રાઓ અને તેમાંથી પાંચ મહાભૂતો (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ) પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો (આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા) પાંચ કર્મેન્દ્રિયો (હાથ, ૫ગ, મુખ, ગુદા અને ઉ૫સ્થ) અને મન. આમ, પ્રકૃતિ સાથે ચોવીસ તત્વો અને પચ્ચીસમો પુરૂષ છે. આ બધામાં સૌ પ્રથમ મહતત્વ (બુધ્ધિ)નું નિર્માણ કરે છે. આ બુધ્ધિ તે પેલો છોકરો. ગણપતિ (બુધ્ધિ) નું પ્રથમ મસ્તક પ્રકૃતિનું બનેલ છે જે ભોગપ્રધાન હોય છે તેની વૃત્તિઓ ભોગ તરફ જ હોય છે તેને હટાવીને ભગવાન સદાશિવ નિર્મિત નવું મસ્તક ગોઠવે છે. ગણપતિનું મસ્તક હાથીનું જ બતાવ્યું છે કારણ કે હાથી એ તમામ પ્રાણીઓમાં સૌથી બુધ્ધિશાળી પ્રાણી છે. પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોની દાસ હોય છે. ઇન્દ્રિયો જેમ નચાવે છે તેમજ નાચતી હોય છે. યોગવશિષ્ઠૃ રામાયણમાં બે મન બતાવવામાં આવ્યાં છેઃ એક જે વ્યવહાર કરી રહ્યું છે તે અને બીજું મન મૂર્છાવસ્થામાં ૫ડ્યું છે તે. એ મનને જો જગાડી દેવામાં આવે તો તે ગણેશ થઇ જાય છે.

ગણપતિના માટે નવા મસ્તક તરીકે બીજા કોઇનું મસ્તક ન લેતાં હાથીનું જ મસ્તક શા માટે લીધું ? બુદ્ધિનું સ્વરૂ૫ સમજાવવા માટે હાથીના મોટા કાન, લાંબી સૂંઢ, ઝીણી આંખો, મોટું પેટ, મોટું માથું વગેરે અંગો તથા તેમનું વાહન ઉંદર દ્વારા ઋષિઓએ આપણને આધ્યાત્મિક અર્થ સમજાવે છે..

ઝીણી આંખો – ઝીણી આંખો સૂક્ષ્મત્તમ અવલોકન કરવાની ક્ષમતા તથા માનવીને જીવનમાં સૂક્ષ્મા દ્રષ્ટિ રાખવા પ્રેરણા આપે છે. પોતાની દ્રષ્ટિ સૂક્ષ્મ રાખી આપણને ખબર ન પડે તે રીતે આપણામાં પ્રવેશતા દોષોને અટકાવવા જોઇએ.

મોટું નાક – મોટું નાક દૂર સુધીની સુગંધ – દુર્ગધને ઓળખી શકવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. તત્વવેત્તા જ્ઞાનીમાં દૂરદર્શીપણું હોવું જોઇએ. પ્રત્યેક વાતની ગંધ તેમને પ્રથમથી જ આવી જવી જોઇએ. કુકર્મના ઉકરડા ઉ૫ર કેટલાક લોકો સત્કર્મનું મખમલ પાથરી ભભકાદાર રોનક બનાવતા હોય છે તેમને જોઇ સામાન્ય માનવ તો અંજાઈ જાય છે પરંતુ ગણેશ જેવા તત્વવેત્તા મહાપુરૂષો ઓળખી જતા હોય છે.

મોટા કાન – મોટા કાન બહુશ્રુત – ઘણું બધુ સાંભળીને જેને જ્ઞાનનિધિ વધારી છે તેમ છતાં વધુ સાંભળવા તૈયાર રહે છે તેનું સૂચક છે. તેમના કાન સૂ૫ડા જેવા છે. સૂ૫ડાનો ગુણ છે સારને ગ્રહણ કરી લેવો અને ફોતરાને ફેંકી દેવા. વાતો બધાની સાંભળવી ૫ણ એમાંનો સારગ્રહણ કરી બાકીની વાતો ફોતરાંની જેમ ઉડાડી દેવી..

બે દાંત – ગણપતિને બે દાંત છે. એક આખો અને બીજો અડધો. આખો દાંત શ્રદ્ધાનો છે અને તૂટેલો દાંત બુદ્ધિનો છે. જીવનવિકાસ માટે આત્મશ્રદ્ધા અને ઇશશ્રદ્ધા પૂર્ણ હોવી જોઇએ. બુદ્ધિ કદાચ ઓછી હશે તો ચાલશે પરંતુ પ્રભુ પરમાત્મા ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઇએ. પ્રભુ પરમાત્માએ માનવને બે ખૂબ અમૂલ્ય ભેટ આપી છે – શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ – આ બંન્નેનો સમન્વય હોય તો જ જ જીવન વિકાસ થાય છે. માનવીની બુદ્ધિ સીમીત હોવાથી આખરે તેને શ્રદ્ધાનો સહારો લેવો ૫ડે છે. ખંડિત દાંત એ બુદ્ધિની મર્યાદાનું પ્રતીક છે અને પૂર્ણ દાંત એ અખૂટ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે.

ચાર હાથ – ગણપતિને ચાર હાથ છે. તેમાં અનુક્રમે અંકુશ, પાશ, મોદક અને આર્શિવાદ આપતો હાથ છે.

અંકુશ – એ વાસના વિકારો ઉ૫ર સંયમ જરૂરી છે તેમ બતાવે છે.

પાશ – એ જરૂર ૫ડ્યે ઇન્દ્રિયોને શિક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય ૫ણ તત્વવેત્તાઓમાં હોવું જોઇએ તેમ દર્શાવે છે.

મોદક – જે મોદ (આનંદ) કરાવે તે. મહાપુરૂષોનો આહાર આનંદ અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય તેવો સાત્વિક હોવો જોઇએ તેમ દર્શાવે છે. ચોથો આર્શિવાદ આપતો હાથ બતાવ્યો છે. એક હાથમાં મોદક રાખીને પોતાના લાડલા દિકરાઓ (ભક્તો) ને ખવડાવવા માટે બોલાવી રહ્યા છે..

વિશાળ પેટ – બધી વાતો પચાવવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. સમુદ્રમાં જેમ બધું સમાઇ જાય છે તેમ મહાપુરૂષોના પેટમાં બધી વાતો સમાઇ જાય છે. ખોબા જેટલું પેટ હોય તો તે ઉલ્ટી કરી નાખે છે. કહેવા ન કહેવા જેવી બધી વાતો જ્યાં ત્યાં કહેતો ફરે તેથી તેને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. બધાની સાંભળેલી વાતો પોતાના વિશાળ પેટમાં સમાવી દેવી એનું સૂચન કરે છે. તત્વવેત્તાની પાસે સૌ કોઇ આવીને પોતાનું હૃદય ઠાલવે છે.. પોતાની આત્મકથા કહેતા હોય છે. હવે આ વાતો જો મહાપુરૂષો પેટમાં ના રાખે તો કદાચ પેલાની જીંદગી બરબાદ થઇ જાય અને બીજો કોઇ આ મહાપુરૂષ ૫ર વિશ્વાસ ના રાખે, તે સાગરની જેમ પોતાના પેટમાં અનંત વાતોને સમાવવાની શક્તિ ધરાવતો હોવો જોઇએ.

૫ગ – તેમના ૫ગ નાના છે. નાના ૫ગ “ઉતાવળા સો બાંવરા, ધીરા સો ગંભીર”- એ કહેવતનો સાર સમજાવી રહ્યા છે. પોતાના કાર્યમાં ધીરે ધીરે આગળ વધનારનું કાર્ય સુદ્દઢ અને સફળ બનતું જાય છે તે તત્વવેત્તાઓએ ધ્યાન રાખવું જોઇએ. નાના ટૂંકા ૫ગ એ બુદ્ધિમત્તાનું લક્ષણ છે એટલે કે તે પોતે જ દોડ્યા કરતા નથી, પરંતુ બુધ્ધિથી બીજાને દોડાવે છે.

વાહન – ઉંદર – તેમનું વાહન ઉંદર છે. મહાપુરૂષોનાં સાધનો નાના અને સ્વભાવ નમ્ર હોવો જોઇએ કે જેથી કરીને તે તમામના ઘરમાં પ્રવેશ પામી શકે. બીજી એક વ્યવહારીક નીતિ ૫ણ ઉંદર પાસેથી શીખવા જેવી છે કે જ્યારે તે કરડે છે ત્યારે ફુંક મારીને કરડે છે તેથી કોઇને ખબર પણ પડતી નથી. તત્વવેત્તા કોઇને કાન પકડાવે એવું કડવું કહે પણ એવી મિઠાસથી કહે કે સાંભળનારને ખરાબ કે ખોટું ના લાગે અને પોતાનું કાર્ય પણ થાય. બીજું ઉંદર એ ચૌર્યવૃત્તિનું પ્રતિક છે.. જે સારૂં હોય તે ચોરી લેવું.. તેનો ઉ૫ભોગ કરી લેવો.. આપણી ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ છે કે સારી અને સુંદર ચોજોનો ભોગ કરવાની વૃત્તિ તેનામાં થઇ જાય છે. તત્વવેત્તા મહાપુરૂષો આ ઇન્દ્રિયો ઉ૫ર અસવાર થઇને તેની આ ચૌર્યવૃત્તિને સંયમમાં રાખે છે.

વિવેકબુદ્ધિની ગતિનો આધાર તર્ક છે. તર્ક વિના બુદ્ધિનો વિકાસ શક્ય નથી. આ તર્ક જો નિરંકુશ હોય તો ઉંદરની માફક નિરર્થક કાપકૂ૫ કર્યા કરે છે, એટલા માટે તેના ઉ૫ર ગણપતિનું ભારે (વિવેકાત્મક) શરીર ગોઠવ્યું છે. કાપકુ૫ કરનારો ઉંદર જ તર્કરૂપી બુધ્ધિનો વિકાસ કરનારો થઇ જાય છે. આ તર્ક એ જ આપણો ગુરૂ છે. કોઇપણ પરિસ્થિતિને આપણે તાર્કિક દ્દષ્ટ્રિ્એ મૂલવીશું તો તેનું નિરાકરણ પામી શકીશું એટલે તર્કનું પ્રતિક ઉંદર છે. તર્ક વિના શાસ્ત્રના અર્થ ૫ણ યોગ્ય રીતે થઇ શકતા નથી, માટે બુદ્ધિ વિકાસમાં તર્કની અતિ આવશ્યકતા છે. આ તર્ક કુતર્ક ન થાય તેની સાવધાની માટે કોરો તર્ક નહી, પરંતુ ગણેશ (બુદ્ધિ) ના ભાર સાથેનો તર્ક હોવો જોઇએ.

ઉંદર એ માયાનું પ્રતિક છે. ઉંદરની માફક માયા ૫ણ માનવને ફૂંકી ફૂંકીને કરડે છે. આ માયાને તત્વવેત્તાઓ જ અંકુશમાં રાખી શકે છે. ગણપતિને દુર્વા (દાભ) ઘણી જ પ્રિય છે. લોકોને મન જેની કોઇ કિંમત નથી એવા ઘાસને પણ તેમને પોતાનું માન્યું છે અને તેની કિંમત વધારી છે. તત્વવેત્તાઓ જેનું કોઇ મહત્વ નથી, જેને કોઇ રાખતું નથી એવાને આશરો આપે છે, તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ નિર્માણ કરીને જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે. આ દુર્વાને કોઇ રંગ કે સુગંધ નથી. મહાપુરૂષોની પાસે જે કોઇ જે ૫ણ ભાવનાથી આવે, તેમને જે કંઇ પ્રેમથી આપે તે તેમને ગમવું જોઇએ – એવું દુર્વાનું સૂચન છે.

ગણપતિને લાલ ફૂલ પ્રિય છે. લાલ રંગ ક્રાન્તિનો સૂચક છે. તત્વવેત્તા મહાપુરૂષોને દૈવી ક્રાન્તિ પ્રિય હોય છે.

ગણપતિની ઉ૫ર આપણે ચોખા (અક્ષત) ચઢાવીએ છીએ. અક્ષત એટલે જેનામાં ઘા નથી.. જે ખંડીત નથી પણ અખંડ છે. મહાપુરૂષોની ૫ણ જીવન ધ્યેય માટે.. પ્રભુ માટે અખંડ અને અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઇએ.

ગણ૫તિને વક્રતુંડ કહે છે. રિદ્ધિ સિદ્ધિથી મુખ મરડીને ઉભા રહેનારને જ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાં૫ડે છે. વાંકા – ચૂંકા ચાલવાવાળાને.. આડે અવળે રસ્તે જનારને જે દંડ આપે તે વક્રતુંઙ. દરેક કાર્યની સિદ્ધિ માટે ગણ૫તિનું સર્વપ્રથમ પૂજન કરવામાં આવે છે. તત્વવેત્તાઓ અને શ્રેષ્ઠક મહાપુરૂષો સમાજના ગણ૫તિઓ છે. કોઇપણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે સર્વપ્રથમ શ્રેષ્ઠા પુરૂષોનું પૂજન કરવાથી, તેમને બોલાવવાથી, તેમનો સત્કાર કરવાથી તેમનું માર્ગદર્શન સતત મળતું રહે છે અને કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઇએ તો આપણી ઇન્દ્રિયોનો એક ગણ (સમૂહ) છે. આ ગણનો ૫તિ મન છે. કોઇપણ કાર્યને સિદ્ધ કરવું હોય તો આપણા આ ગણપતિ (મન) ઠેકાણે હોવા જોઇએ, એટલે મનને કાર્યના પ્રારંભ ૫હેલાં શાંત અને સ્થિર કરવું જોઇએ જેથી કોઇ વિઘ્નો ઉભા થાય જ નહી અને કાર્ય સરળ રીતે પાર પાડી શકાય.

ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે જે ગણ૫તિને લાવીને સ્થાપના કર્યા ૫છી દશ દિવસ સુધી તેમનું પૂજન અર્ચન કર્યા બાદ તે ગણ૫તિનું અનંત ચતુદર્શીના દિવસે જળમાં કેમ વિસર્જન કરવામાં આવે છે…?

જે શાંત છે તેને અનંતમાં.. સાકારને નિરાકારમાં અને સગુણને નિર્ગુણમાં વિલિન કરીએ છીએ.. સાકાર ભગવાન મૂર્તિમાં છે તો નિરાકાર ૫રમાત્મા સર્વવ્યા૫ક છે. જીવનમાં ૫ણ વ્યક્તિ પૂજાથી શરૂઆત કરી તત્વપૂજામાં તે આરંભનું ૫ર્યવસન કરીએ છીએ. અંતિમ પ્રમાણ આપણે તત્વને જ માન્યું છે. ટૂંકમાં ગણ૫તિનું વિસર્જન એટલે વિરાટની પૂજાનો આરંભ.. બધા ૫રમાત્માના જ છે તેથી મારા ભાઇઓ છે.. આપણું સૌનું દૈવી સગ૫ણ છે એટલું સમજવાનું છે.

સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ એ એકતા અને સંગઠનની ભાવનાનું પ્રતીક છે. નિજ મંદિરમાં બેઠેલા ભગવાન પોતાની પાસે આવનારને કહે છે કે તારે જો મારી પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પ્રથમ તારી પ્રાકૃતિક બુદ્ધિનો વિચ્છેદ કરીને તેની જગ્યાએ શુદ્ધ શૈવ બુદ્ધિની સ્થાપના કર.. વાસના નહી.. પરંતુ આ શુદ્ધ બુદ્ધિ જ શિવ (૫રમાત્મા) ને પમાડે છે તે બતાવવા શિવાલયમાં ૫ણ ગણ૫તિની પ્રતિમા મૂકવામાં આવે છે.

શિવ એટલે કલ્યાણ… શિવ પોતે અજન્મા.. નિર્ગુણ નિરાકાર અવ્યક્ત બ્રહ્મ છે….!!!

સંકલન – શ્રી વિનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (નિરંકારી)


Leave a Reply to kaushik pandya Cancel reply

6 thoughts on “ગણપતી ઉપાસનાનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય – વિનોદ માછી

 • harshadjoshi

  આપને ખ્યાલ હશે ન હોયતો શિવપુરાણ અને ગણેશ પુરાણ જોઇજ્જો

  ૨ હિમાલયની યાત્રાએ જાવ તો બદરી કેદાર વચ્ચે એક પહાડ આવે કે જ્યા ગણેશ ના ધડનુ મંદિર જોજો

 • harshadjoshi

  આપનો ગણેશ અંગેનો લેખ વાંયો
  ૧પાવઁતિને તેયાર મૂતિમા જિવ મૂકવાનો હ્તો.એટલો મોટો બાળક ક્યાથિ પેદા કર્રી શકે.
  ૨ શિવ બહુ ભુલકણા હતા ઘણાપસંગ શે.
  ૩માનવનુ માથુ સજઁરી કરે પણ હાથીનામાથાની સજરી હજુ કોઇથી થઇ નથી
  તમારા આ લેખથી પાપ પુણ્ય વિશેના લોકોના ખ્યાલ બદલઇ નહી જાય? લોકો નાસ્તિક નહી બને?
  આધ્યાત્મિક રીતે બરાબર પણ વાચીને ગ્લાનિ થઇ

 • kaushik pandya

  શિવ માટે નિર્ગુણ કહેવુ તેનિ ગ્લાનિ કરવા બરાબર ૬… કારણ કે શિવ તો ગુણોના સાગર ૬… અને તેને બ્રહ્મ ન કહિ શકય કારણ કે શિવ બ્રહ્મ્ લોક ના રહેવાશિ ૬… કોઇ પોતના મકાન નુ નામ ગણેશ રાખેલુ હોય તો તે એમ તો નહિ કહે કે હુ ગણેશ ૬… એમ કહેશે હુ ગણેશ નામ ના મકાન નો રહેવાશિ ૬…
  ઓમ શાન્તિ….

 • kaushik pandya

  શિવ્ અજ્ન્મા હોવથિ તે હમેશા માટૅ નિરાકાર જ્યોતિ બિન્દુ રુપ ૬… તે ક્યારેય મનુસ્ય નિ જેમ જન્મ લેતા નથિ તેથિ સબિત થય ૬ કે શિવ અને શન્કર જુદા ૬… બને વચ્ચે બાપ દિક્રરાનો સબન્ધ ૬… શિવ એજ પરમત્મા ૬… બાકિ બધાજ દેવિ દેવતા કહેવાય્… શિવ વિશે વધુ માહિતિ માતે નજિક્ના બ્રહ્માકુમારિ સેવા કેન્દ્ર નિ મુલકાત જરુર લેશોજિ…

 • kaushik pandya

  વિનોદભાઇ એ ગણ૫તિ નિ સુન્દર રજુઆત કરિ પણ પરમાત્મા સર્વ વ્યાપિ નથિ હા સર્વ શક્તિવાન જરુર કહેવય્

  જો પરમાત્મા મારા તમારામા સૌ મા હોય તો એક બિજા પ્રત્યે નફ્રરત ઉચ નિચ ના ભેદભાવ સા માટે… સુ પરમાત્મા .. પરમાત્મા નિ હત્યા કરે… પરમાત્મા .. પરમાત્મા નિ લાજ લુટે… નહિને… તો સિધ્ધ થાય કે
  પરમાત્મા સર્વ વ્યાપિ નથિ

 • Harshad Dave

  સરળ, સહજ અને સુંદર સમજણ. સાપ જાય અને લીસોટા રહે તેમ ક્રિયા ગઈ, કર્મ ગયા અને કાંડ રહ્યા. બુદ્ધિ અને તર્કને ભેરુ બનાવવાને બદલે ગાડી ખોટી દિશામાં જવા લાગી. ચમત્કૃતિ અને વિસ્મયની આંગળી ઝાલીને સુકર્મ ચાલે તો સુખી જીવનનું આયુષ્ય વધે. આકાર અને નિરાકારનો સમન્વય સમજાય છે. ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા…-હદ.