આલેખવા છે – મુકેશ બોરીચા


ખોળિયાનાં અર્થને ઉકેલવા છે

જીવનાં સંબંધ તો ખંખેરવા છે.

વેદનાથી જે ઠ્સોઠ્સ છે ભરેલા

દર્દના ખાબોચિયા ઉલેચવા છે

વાંજણી ઈચ્છાનાં સર્પો પાળવાને

વાંસળીથી સૂર ઝેરી છેડવા છે.

ફૂલને નાડાછડી બાંધી સુતરની

જીન્દગીના કંટ્કોને ફેંકવા છે

Advertisement

શૂન્યતાની કૂંખે સર્જન જન્મ લે તો

ગીત તેના કંકુથી આલેખવા છે.

– મુકેશ બોરીચા

( ગુજરાત સામયિક, દિવાળી વિશેષાંક ‘૦૮ માંથી સાભાર )


Leave a Reply to RAMESH K. MEHTA Cancel reply

0 thoughts on “આલેખવા છે – મુકેશ બોરીચા