દીવાનો બની જા સમજદાર જેવો.. – ગની દહીંવાળા 5


દીવાનો બની જા સમજદાર જેવો,
મળે યશ જગતમાં તિરસ્કાર જેવો;
બને તો કરી લે ગુનો પ્યાર જેવો.

ગણી લક્ષ્યને પગની બેડી તજી દે,
ચમકતી જમાનાની કેડી તજી દે;
મળી જાય જો પંથ અણસાર જેવો.

કરી દે ઊભી કલ્પના, એવી સૃષ્ટિ;
પરોવી રહે કોઈ દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ
સમય હોય તલવારની ધાર જેવો.

ગયો ઈન્કિલાબ એક આ રાહ પરથી
પડી પણ ગયો હું જગતની નજરથી;
મળી પણ ગયો હાથ આધાર જેવો.

સદા યાદ કરવો પડ્યો છે ખુદાને,
ખુદાઈ ભલે વાત મારી ન માનો;
મહોબ્બત ગુનો છે સદાચાર જેવો.

મુલાકાત જઈ તારલાઓને આપી,
કદી ચંદ્રની હૂંફમાં રાત કાપી;
ધરા પર નથી હું રહ્યો ભાર જેવો.

યુવાનીનું થઈ જાય સન્માન જેવું,
હ્રદયમાં ઉઠે કૈંક તોફાન જેવું,
કિનારો મળી જાય મઝધાર જેવો.

જમાનાને એ વાતની ક્યાં ખબર છે?
‘ગની’ આજ જે શે’ર કાગળ ઉપર છે
હ્રદયમાં હતો કાલ ધબકાર જેવો.

– ‘ગની’ દહીંવાળા

આજે પ્રસ્તુત છે ગની દહીંવાળાની મશહૂર ગઝલ ‘દીવાનો બની જા સમજદાર જેવો’ જે લોકમિલાપ ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત ‘કોડીયા’ માંથી લેવામાં આવી છે..


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

5 thoughts on “દીવાનો બની જા સમજદાર જેવો.. – ગની દહીંવાળા

  • ashvin desai

    ગનિભાઈ સાહેબ જેતલા પરમ્પરાગત હતા તેતલા જ આધુનિક પન હતા તેનો પુરાવો તેમનિ આ વિખ્યાત ગઝલ
    એનિ વિશેશતા , આ ગઝલ્નુ એમ્નુ વિશિશ્થ – આગવુ ‘ વજન ‘
    આ વજન્મા મે બિજા કોઇ શાયર્નિ બિજિ ગઝલ વાન્ચિ નથિ .
    તમે આજે શાયર – સાહેબ્ને અદભુત અન્જલિ આપિ . ધન્યવાદ – અશ્વિન દેસાઈ ઓસ્ત્રેલિયા