અદના આદમીનું ગીત – પ્રહલાદ પારેખ 5


અદના તે આદમી છઈએ

હો ભાઈ અમે અદના તે આદમી છઈએ

ઝાઝું તે મૂંગા રહીએ

હો ભાઈ અમે અદના તે આદમી છઈએ

વસ્તરના વણનારા, ખેતરના ખેડનારા

ખાણના ખોદનારા છઈએ

હોડીના હાંકનારા, મારગના બાંધનારા

ગીતોના ગાનારા થઈએ,

હે જી અમે રંગોની રચનાય દઈએ !

છઈએ રચનારા અમે છઈએ ઘડનારા

તે સંહારની વાતું નહીં સહીએ !

જીવતરનો સાથી છે સર્જન અમારો ;

નહીં મોતના હાથા થઈએ,

હે જી એની વાતું ને કાન નહીં દઈએ!

હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

 – પ્રહલાદ પારેખ


5 thoughts on “અદના આદમીનું ગીત – પ્રહલાદ પારેખ

 • હંસજ શુકલ ( સુરત )

  ગુજરાતી ના પાઠય પુસ્તક મા શ્રી પ્રહલાદ પારેખ ની આ કૃતિ માણી હતી ત્યારે મારા કવિ હ્દય ને લાગણી જન્મી

  હું સુરતી ગુજરાતી કવિ આવી ઉત્તમ કૃતિ નો ચાહક છું

  અક્ષરનાદ નૉ ખુબ ખુબ આભાર

 • Nilesh Vyas

  પ્રહલાદ પારેખની એક સુંદર રચના, ફરી એક વાર વાંચીને આનંદ થયો.

 • nilamdoshi

  ઘણીવાર વાંચેલુ આ સુન્દર ગીત અહી ફરી એકવાર માણવાની મજા માણી…

Comments are closed.