નારી નું સર્જન – શૂન્ય પાલનપુરી 8


નારી, સર્જન, શૂન્ય પાલનપુરી, ગઝલ, સ્ત્રિ, નઝમ, મનહર ઉધાસ, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી, ગુજરાતી ગઝલ, પ્રિયતમા

એક દી સર્જકને આવ્યો, કૈ અજબ જેવો વિચાર

દંગ થઈ જાયે જગત એવું કરૂં સર્જન ધરાર

ફૂલની લીધી સુંવાળપ, શૂળ થી લીધી ખટક

ઓસથી ભીનાશ લીધી, બાગ થી લીધી મહક

મેરૂ એ આપી અડગતા, ધરતીએ ધીરજ ધરી

વૃક્ષથી પરમાર્થ કેરી, ભાવના ભેગી કરી

બુદબુદાથી અલ્પતા, ગંભીરતા મઝધારથી

મેળવ્યો કંકાસ મીઠો, મોજના સંસારથી

પ્રેમ સારસનો ઉપાડ્યો, પારેવાનો ફડફડાટ

કાગથી ચાતુર્ય લીધું, કાબરો થી કલબલાટ

ખંત લીધી કીડીઓથી, મક્ષિકાથી શ્રમ અથાગ

નીરથી નિર્મળતા લીધી, આગથી લીધો વિરાગ

પંચભૂતો મેળવી, એ સર્વેનું મંથન કર્યું,

એક એક ‘દી સર્જકે નારી નું સર્જન કર્યું

દેવ દુર્લભ અવનવી આ શોધ જ્યાં બીબે ઢળી

એ દિવસથી દર્દ કેરી ભેટ દુનિયાને મળી

 – શૂન્ય પાલનપુરી

(આ નઝમ મનહરભાઈ ઉધાસના ‘અનુરાગ’ આલ્બમમાંથી મળી રહેશે)


8 thoughts on “નારી નું સર્જન – શૂન્ય પાલનપુરી

Comments are closed.