ચૂમી છે તને – મુકુલ ચોકસી 5


ગીતના ઘેઘૂર ગરમાળામાં ચૂમી છે તને,
બે ગઝલની વચ્ચેના ગાળામાં ચૂમી છે તને.

પર્વતો પાછળ સવારે, ને બપોરે ઝીલમાં,
સાંજ ટાણે પંખીના માળામાં ચૂમી છે તને.

સાચું કહું તો આ ગણિત અમથું નથી પાકું થયું,
બે ને બે હોઠોના સરવાળામાં ચૂમી છે તને.

કાળી રાતોમાં છુપાઈને ગઝલની આડમાં,
પાંચ દસ પંક્તિના અજવાળામાં ચૂમી છે તને.

લોકોએ જેમાં ન પગ મુકવાની ચેતવણી દીધી,
પગ મૂકીને એ જ કુંડાળામાં ચૂમી છે તને.

પાંપણો મીંચાય ને ઉઘડે એ પલકારો થતાં,
વાર બહુ લાગી તો વચગાળામાં ચૂમી છે તને.

-મુકુલ ચોકસી


5 thoughts on “ચૂમી છે તને – મુકુલ ચોકસી

 • hameed khatri

  બહુ મજે થિ ચુમી ભાઈ, મ્જા આવિ ગઇ.
  હ્મિદ ના સલામ.

 • વિવેક ટેલર

  સાચું કહું તો આ ગણિત અમથું નથી પાકું થયું,
  બે ને બે હોઠોના સરવાળામાં ચૂમી છે તને.

  – આ શેરમાં પહેલી કડીના અંતે થયું શબ્દ રહી ગયો છે…

Comments are closed.