તારે આંગણિયે – દુલા ભાયા ‘કાગ’ 6


તારે આંગણિયે કોઈ આશા કરીને આવે રે,

આવકારો મીઠો…આપજે રે જી…

તારે કાને કોઈ સંકટ સંભળાવે રે,

બને તો થોડું…કાપજે રે જી…

માનવીની પાસે કોઈ… માનવી ન આવે…રે…,

તારા દિવસની પાસે દુ:ખિયાં આવે રે 

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

કેમ તમે આવ્યા છો ? …એમ નવ કે’જે રે…,

એને ધીરે એ ધીરે તું બોલવા દેજે રે 

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

વાતું એની સાંભળીને… આડું નવ જોજે… રે…,

એને માથું એ હલાવી હોંકારો દેજે રે

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

‘કાગ’ એને પાણી પાજે.. સાથે બેસી ખાજે…રે….,

એને ઝાંપા એ સુધી તું મેલવા જાજે રે 

આવકારો મીઠો…આપજે રે…જી…

 – દુલા ભાયા ‘કાગ’ – Dula bhaya ‘Kaag’

( ભાવનગરના મહુવા પાસે મજાદર ગામમાં 25 નવેમ્બર 1902ના રોજ દુલા કાગનો જન્મ થયો હતો. માત્ર પાંચ ચોપડી ભણેલા દુલાકાગ રચિત ‘કાગવાણી’ના સાત ખંડમાં એમનો ચારણીછાંટવાળો શબ્દદેહ પદ ,દુહા-મુક્તક, ભજન, પ્રાર્થના, જેવા સ્વરૂપોમાં જીવી રહ્યાં છે )


6 thoughts on “તારે આંગણિયે – દુલા ભાયા ‘કાગ’

 • sajan gadhvi

  અદભુત્…………no words…….joke kag bapu na vakhan karva a aapni murkhta che chhata revatu nathi atli sundar ane dareke jivan ma utarva jevu bhajan………….

 • PRAFUL SHAH

  I HAD A FAINT REMEMBERANCE OF HEARING THIS GREAT MAN IN MY TOWN AT PETLAD, BEFORE HARIPURA CONGRESS
  WHERE ARE THOSE DAYS AND PEOPLE,WE WERE ENJOYING AT THE COST OF OUR SHETHIAS MILL OWNERS SANTS, KAVIES AND SANGEETKARS AND WHAT NOTS.RAJRATNA, RAJMITRA AND DATARS OF BARODA STATE.

 • Nagji Barot

  દુલા કાગની કાગવાણી ના દુહા હોય તો પોસ્ટ કરો.
  આભાર સહ.

Comments are closed.