હોળી – ધુળેટી ની શુભ કામનાઓ…


image.jpgimage002.jpg

હોળી ધુળેટી ની શુભ કામનાઓ

પ્રભુ તમારા જીવનને સદા રંગો થી ભરેલુ રાખે અને તમારા દુઃખો અને તકલીફો હોળીની અગ્નિમાં બળી ને ભસ્મ થઈ જાય એવી પ્રાર્થના….

Holi Wish 1

 – જીગ્નેશ અધ્યારૂ


0 thoughts on “હોળી – ધુળેટી ની શુભ કામનાઓ…