ધૂણી રે ધખાવી બેલી… 2


ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની
હરીના એ નામની રે અલખના એ ધામની… ધૂણી રે ધખાવી

ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઊડીને આવ્યો
તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો
હે ગમ ના પડે રે એને ઠાકુર તારા નામની… ધૂણી રે ધખાવી

કોને રે કાજે રે જીવડા ઝંખના તને રે લાગી
કોની રે વાટ્યું જોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી
હે તરસ્યું રે જાગી જીવને ભક્તિ કેરા જામની.. ધૂણી રે ધખાવી


આપનો પ્રતિભાવ આપો....

2 thoughts on “ધૂણી રે ધખાવી બેલી…

  • ચન્દ્રકાન્ત લોઢવિયા

    શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ,
    આપની નવી કૃતિ વિભાગમાં આવેલ વાર્તા ….તો તો હવે બોવ ધ્યાન રાખવું પડશે વાંચ્યા બાદ “જૂના વર્ષોમાં આજનો દિવસ વાંચવાની શરૂઆત કરી છે.
    ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની વાંચી. તેમાં કૃતિના રચીયતા માટે જાણકારી જોઈએ છે..
    ચન્દ્રકાન્ત લોઢવિયા / તા. ૨૮.૦૧.૨૦૧૪